free portfolio site templates

DUKE CLOUD

Edukacja za pomocą gier. Projekt biblioteki publicznej dla dzieci.

DUKE CLOUD

Duke Cloud to projekt stworzony w celu promowania i nauczania projektowania gier wśród uczniów. Utworzono 10 mini gier - każda koncentrowała się na innym aspekcie rozwoju gry, takim jak kolizje, sterowanie, tempo, a także zawierała podstawy programowania, takie jak zmienne, pętle, operatory logiczne. Każda gra miała pewne ukryte funkcje i nagradzała najbardziej dociekliwych graczy.

Platforms

Game created in Unity for phones and tablets with Windows and Android

Innovation

Uczenie się poprzez zabawę zainicjowaną marketingiem społecznościowym i gamifikacją

Technology

Unity, analogowy system haseł